Møte i representantskapet

Det er møte i representantskapet 29. mai 2024 kl. 9.00

Du kan lese innkallingen her: Innkalling Representantskapsmøte VTR 290524

Du kan følge møtet her: Klikk her for å bli med i møtet

Representantskapet er selskapets høyeste organ. Det består av en representant fra hver av våre eierkommuner. Selskapet eies av Vestfold fylkeskommune,  Telemark fylkeskommune og alle de 23 kommunene i fylkene.

Våre eiere:

Vestfold fylkeskommune Telemark fylkeskommune
Horten kommune
Holmestrand kommune
Tønsberg kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
Porsgrunn kommune
Skien kommune
Notodden kommune
Færder kommune
Siljan kommune
Bamble kommune
Kragerø kommune
Drangedal kommune
Nome kommune
Midt-Telemark kommune
Tinn kommune
Hjartdal kommune
Seljord kommune
Kviteseid kommune
Nissedal kommune
Fyresdal kommune
Tokke kommune
Vinje kommune

Selskapsavtalen

For interkommunale selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale mellom eierne av selskapet.

Du kan se gjeldende avtale her:

VTR selskapsavtale 2024

VTR Selskapsavtale 2022

Representantskap – protokoller

Protokoller fra representantskapsmøter finner du her:

Protokoll 1 2019

Protokoll 1 2020

Protokoll 1 2021

Protokoll 1 2022

Protokoll 1 2023

Protokoll 2 2023

Åpenhetsrapport

Åpenhetsrapporten er en frivillig rapportering blant annet om organisasjonsform og eierskap, styringsstruktur, interne kvalitetskontrollsystemer og enhetens etterutdanningspolitikk. Rapporten legges fram for representantskapet hvert år. Rapportene finner du her:

Åpenhets- og bærekrafts- rapport 2023

Åpenhetsrapport 2022

Åpenhetsrapport 2021

Åpenhetsrapport 2020