Like muligheter i oppveksten – barnefattigdom (2021)

Kommune: Tønsberg

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt deler av kommunens arbeid med barnefattigdom. Vi har kartlagt tiltak for å redusere fattigdom i barnefamilier og for å begrense negative følger av fattigdom for barn. Vi har undersøkt om kommunen har kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og om kommunen bruker denne kunnskapen. Videre har vi sett etter om kommunen har tiltak for å sikre tverrfaglig samarbeid og samordning av tjenester/tiltak rettet mot barnefattigdom.