Informasjonssikkerhet og personvern – Midt Telemark kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som organisering, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll og andre sentrale krav i personopplysningsloven.

Last ned rapporten

Styring og samordning – Telemark Energi AS

I denne eierskapskontrollen har vi vurdert om eierskapsmeldingene til Nome og Midt-Telemark er utformet i samsvar med krav og anbefalinger. Vi har også vurdert om kommunene har fulgt føringene i eierskapsmeldingene i sin styringsdialog med selskapet Telemark Energi AS.

Last ned rapporten

Internkontroll økonomi – Midt-Telemark kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Midt-Telemark kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.

Last ned rapporten