Internkontroll økonomi – Midt-Telemark kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Midt-Telemark kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.

Last ned rapporten