Antall rapporter: 6

Tjenestekontoret – Midt-Telemark (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Tjenestekontoret følger gjeldende regler ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. Her har vi sett på internkontroll, brukermedvirkning og sentrale saksbehandlingsregler.

 

Last ned rapport: Tjenestekontoret – Midt-Telemark (2023)

IRMAT – oppfølging (2023)

Denne undersøkelsen er en oppfølging av en rapport om eierskap, styring og formål – IRMAT AS fra 2018. Vi har undersøkt hvordan eierkommunene har fulgt opp anbefalinger om eierstyring og avtaler, og hvordan selskapet har fulgt opp anbefalinger om offentlighet og anskaffelser.

Last ned rapport: IRMAT – oppfølging (2023)

Skolemiljø (2022)

Vi har undersøkt kommunens arbeid med å sikre elevene i Midt-Telemark et trygt og godt skolemiljø. Vi har undersøkt det forebyggende arbeidet og aktivitetsplikten (plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak om en elev ikke har det trygt og godt på skolen).

Last ned rapport: Skolemiljø (2022)

Informasjonssikkerhet og personvern (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som organisering, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll og andre sentrale krav i personopplysningsloven.

Last ned rapport: Informasjonssikkerhet og personvern (2022)

Styring og samordning – Telemark Energi AS (2021)

I denne eierskapskontrollen har vi vurdert om eierskapsmeldingene til Nome og Midt-Telemark er utformet i samsvar med krav og anbefalinger. Vi har også vurdert om kommunene har fulgt føringene i eierskapsmeldingene i sin styringsdialog med selskapet Telemark Energi AS.

Last ned rapport: Styring og samordning – Telemark Energi AS (2021)

Internkontroll økonomi (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Midt-Telemark kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.

Last ned rapport: Internkontroll økonomi (2021)