Anskaffelse av varslingsutvalg – VTFK (2022)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

Vi har undersøkt om fylkeskommunens direkteanskaffelse av eksternt varslingsutvalg er i samsvar med anskaffelsesreglene og fylkeskommunens reglement og rutiner.