Om oss

Vestfold og Telemark revisjon er et uavhengig og selvstendig offentlig revisjonsselskap som utfører revisjon for kommunene og fylkeskommunene i Vestfold og Telemark.

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av en representant fra hver eierkommune/fylkeskommune. Styret velges av representantskapet og har ansvar for forvaltningen av selskapets virksomhet.

Vi er en totalleverandør og utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for fylkeskommunene og kommunene, samt revisjon for en rekke selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper.

Selskapet jobber utelukkende for kommunal sektor og har en unik kompetanse på offentlig virksomhet. Vi har en sterk lokal forankring og kjenner kommunene i regionen godt. Vi har kontorer i Skien, Horten og Bø.

Vår visjon

Vår visjon er å være den foretrukne leverandør på offentlig revisjon. Våre ansatte har lang og bred erfaring fra offentlig revisjon. Vår erfaring og kunnskap gjør at vi forstår de aktuelle problemstillingene som kommunesektoren står ovenfor.

Våre ansatte vil møte kommunen med engasjement, vennlighet, respekt og en våken interesse for kommunens problemstillinger. Vi ønsker å være en oppdatert og tilgjengelig ressurs for våre oppdragsgivere.

Spesialister

Vestfold og Telemark revisjon har en særskilt kompetanse innenfor offentlig revisjon på sentrale områder som merverdiavgift, merverdiavgiftskompensasjon, lønn, skatt, selvkost, offentlige anskaffelser, finansforvaltning, pensjon, tilskuddsordninger, risikostyring, internkontroll, it-revisjon, regnskap- og budsjettanalyse, offentlig regnskap, kostra rapportering, forvaltning av offentlige tjenester og myndighetsutøvelse, eierstyring med mer.

Vi tilbyr et omfattende tjenestespekter og kan gi råd og bistand innenfor de områder kommunen erfaringsmessig ofte trenger en rådgiver og samarbeidspartner. Vi har også tilknyttet oss et nettverk spesialister på områder der det er nødvendig.

Kvalitet

Vårt mål er alltid å levere god kvalitet! For oss er det viktig at kommunen til enhver tid får tjenester som er ønsket og nødvendig. Våre tjenester er derfor tilpasset den enkelte kommune. Vi tilrettelegger for fleksible, tilpassede og effektive revisjonstjenester.

Stabilitet

Vi tilbyr kommunen et revisjonsteam som er stabilt over tid. Våre ansatte har lang og bred erfaring fra offentlig revisjon.

Tilgjengelighet

Vi tilbyr fleksibilitet og tilgjengelighet ovenfor våre kunder og vil være til stede ved behov og etterspørsel. Hos oss vil kommunen alltid være prioritert, og det er bare å ta kontakt med oss.