Her finner du rapporter om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller utført av Vestfold og Telemark revisjon. Rapportene er sortert per kommune.

 

Rapporter levert før 2020 fra tidligere Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon, finner du i Forvaltningsrevisjonsregisteret.