Her finner du rapporter om forvaltningsrevisjoner og eierskpskontroller utført av Vestfold og Telemark revisjon fra og med 2020. Rapportene er sortert per kommune. Velg hvilken kommune du ønsker å se rapporter fra.

 

 

 

Det nasjonale Forvaltningsrevisjonsregisteret inneholder rapporter om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller fra hele landet og innenfor de fleste sektorer og fagområder. Der finner du rapportene fra tidligere Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon. Her kommer du til Forvaltningsrevisjonsregisteret.