VELKOMMEN TIL VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS

Vestfold og Telemark revisjon er et av landets største interkommunale revisjonsselskaper, og eies av kommunene og fylket i Vestfold og Telemark. Vi leverer offentlig revisjon til våre eiere og andre kommunale/interkommunale aktører.

Ny ledelse i VTR

Linn Therese Bekken (41) tiltrer som daglig leder i Vestfold og Telemark revisjon IKS 1. mai 2021, etter Kjell Ekman som går av med pensjon. Linn Therese er siviløkonom og statsautorisert revisor, og er medlem av NKRFs revisjonskomite. Hun har vært revisor i EY, og daglig leder i Vestfold kommunerevisjon og Sandefjord Distriktsrevisjon. Hun kommer nå fra stillingen som leder for regnskapsrevisjon i Vestfold og Telemark revisjon.

Våre tjenester

Vi leverer offentlig revisjon til kommuner og fylkeskommune i Vestfold og Telemark med tilhørende virksomheter. Les mer om våre tjenester her,
Les mer om hva VTR tilbyr

Hvordan påvirker koronapandemien kommunerevisjon?

I lys av situasjonen med spredning av koronaviruset, følger kommunerevisjon rådene fra nasjonale myndigheter. Dette medfører at kontorene våre er delvis åpnet, og at mange av våre ansatte jobber på hjemmekontor. Bare ta kontakt med revisjon! Våre ansatte er tilgengelig på e-post eller mobil. Hvis du ønsker å besøke vårt kontor, ta kontakt med oss for å avtale møte.
Anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

Hilde Vatnar (53) blir ny leder for regnskapsrevisjon fra 1. mai 2021. Hilde er statsautorisert revisor, og har lang erfaring fra EY og annen privat revisjon, før hun begynte som oppdragsansvarlig i kommunerevisjonen i 2017.

Last ned rapporter

Her finner du rapporter fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll utført av Vestfold og Telemark revisjon IKS.
Se våre rapporter

Personvern

Behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven. Her informerer vi om hvordan Vestfold og Telemark revisjon IKS behandler personopplysninger.
Personvernerklæring

VÅR VISJON

Vår visjon er å være den foretrukne leverandør på offentlig revisjon. Vestfold og Telemark revisjon arbeider utelukkende med offentlig sektor og våre ansatte har lang og bred erfaring fra offentlig revisjon. Vår erfaring og kunnskap gjør at vi forstår de aktuelle problemstillingene som kommunesektoren står ovenfor.

Les mer om VTR her.

LOKAL FORANKRING

Vi har kontorer i Skien, Horten og Bø. Vår lokale forankring gjør at vi har inngående kjennskap til den enkelte kommune og dens behov. Fokus på god dialog med administrasjon og politikere er viktig for oss, slik at resultatet av vårt arbeid skaper verdi for kommunen.

Ta kontakt og bruk revisjon.

Nyhetsbrev

Vestfold og Telemark revisjon utgir i samarbeid med Viken kommunerevisjon nyhetsbrev til nytte for våre eiere og samarbeidspartnere.

Klikk her for å lese våre nyhetsbrev.

Klikk her for å melde deg på vårt nyhetsbrev og oppgi din e-postadresse.