Regnskaps-revisjon

Regnskapsrevisor skal gi politikerne økt tillit til kommunens regnskap, og tillit til at bevilgninger gjennomføres i tråd med politiske vedtak.

Les mer

 

Forvaltnings-revisjon

Forvaltningsrevisjon bidrar til læring og forbedring av kommunens virksomhet og av virksomheten i kommunens selskaper. Vår kompetanse, erfaring og kunnskap om offentlig sektor sikrer at vi som revisorer stiller de riktige spørsmålene i din kommune.

Les mer

Eierskapskontroll

Eierskapskontroll er et viktig virkemiddel i den kommunale egenkontrollen. Kommunalt eide selskaper forvalter store verdier og yter mange sentrale oppgaver på vegne av kommunen.

Les mer