Anskaffelser (2022)

Kommune: Drangedal

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Drangedal kommune har tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om kommunen ved anskaffelser etterlever sentrale krav i anskaffelsesregelverket.