Anskaffelser – helse og omsorg – Larvik (2023)

Kommune: Larvik

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på om Larvik kommune sikrer at innkjøp i Helse og
mestring skjer etter konkurranse og i samsvar med reglene for offentlige innkjøp.