Anskaffelser – samfunnsansvar (2021)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad fylkeskommunen har etablert en tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til konkurranse og kunngjøring av konkurranse, samt protokollføring. Vi har også undersøkt om fylkeskommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis, innenfor klima og miljø, lønns- og arbeidsforhold (sosial dumping og bruk av lærlinger) og sosialt ansvar (menneskerettigheter). Samferdselsområdet er ikke undersøkt i denne forvaltningsrevisjonen.