Anskaffelser (2022)

Kommune: Tinn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på anskaffelser i Tinn kommune med fokus på krav til samfunnsansvar i anskaffelser. Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre at krav om samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser blir ivaretatt. Videre har vi undersøkt om kommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis; innenfor områdene klima og miljø, lønns og arbeidsforhold, menneskerettigheter mv.