Anskaffelser – Vinje (2024)

Kommune: Vinje

Vi har undersøkt om Vinje kommune gjør anskaffelser i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Dette handler om hvordan kommunen organiserer innkjøpsarbeidet og om kommunen har gode rutiner og tiltak. Vi har også sett på om kommunen gjør innkjøp og anskaffelser i samsvar med regler, rutiner og rammeavtaler.