Anskaffingar (2021)

Kommune: Fyresdal

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen følger regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har hatt fokus på rammeavtaler, vei vann og avløp og anskaffelser knyttet til Hamaren aktivitetspark.