Arkiv, journal og innsyn (2020)

Kommune: Kragerø

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Kragerø kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.