Arkiv, journal og innsyn – Larvik kommune

Kommune: Larvik

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Larvik kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registreres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.