Arkiv og openheit (2021)

Kommune: Vinje

Vi har undersøkt om Vinje kommune følger gjeldende krav til arkivering og åpenhet. Vi har sett på arkivplan, journalføring, arkivering og behandling av innsynskrav.