Avvikshåndtering – Helse og omsorg – Porsgrunn (2022)

Kommune: Porsgrunn

Vi har undersøkt om kommunen har et forsvarlig avvikssystem i Helse og omsorg. Videre har vi sett på om ansatte registrerer og følger opp avvik.