Barneverntjenesten (2022)

Kommune: Horten

Denne forvaltningsrevisjonen handler om internkontroll i barneverntjenesten og barneverntjenestens tverrfaglige samarbeid med andre kommunale instanser. Vi har også sett på barneverntjenestens oppfølging av fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem.