Barneverntjenesten (2021)

Kommune: Larvik

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad barneverntjenesten gjennomfører en forsvarlig godkjenning av fosterhjem. Videre har vi undersøkt om barneverntjenesten følger opp fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem på en forsvarlig måte.