Barneverntjenesten (2020)

Kommune: Porsgrunn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt barneverntjenestens organisering og internkontroll. Vi har sett på rutiner og praksis for håndtering av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak, samt oppfølging av barn i fosterhjem.