Bemanning i Velferd (2022)

Kommune: Bamble

Denne rapporten handler om bemanning i kommunalområdet Velferd. Vi har undersøkt bruk av overtid, overholdelse av arbeidstidsbestemmelser og arbeid med å redusere uønsket deltid.