Boligsosialt arbeid (2022)

Kommune: Kragerø

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Kragerø kommune har lagt til rette for et godt boligsosialt arbeid. Vi har sett på organisering, arbeid med planer, samordning og effektiv ressursutnyttelse og brukermedvirkning.