Boligsosialt arbeid – Larvik (2023)

Kommune: Larvik

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunens boligsosiale arbeid i samsvar med gjeldende krav, vedtak og føringer. Vi har sett nærmere på organisering og samordning, planarbeid og brukermedvirkning.