Budsjettoppfølging og rapportering (2021)

Kommune: Holmestrand

Rapporten omhandler rutiner og praksis for å rapportere og følge opp driftsbudsjettet i Holmestrand kommune.