Byggesaksbehandling i Fyresdal (2023)

Kommune: Fyresdal

Denne forvaltningsrevisjonen handlar om byggesaksbehandlinga i Fyresdal. Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre at dispensasjonspraksis er i samsvar med lovkrav. I tillegg har vi sett på delegering av mynde innan plan og byggesaksbehandling, og undersøkt ein avgrensa del av klagesaksbehandlinga.