Byggesaksbehandling (2022)

Kommune: Færder

Vi har undersøkt om kommunen har etablert internkontroll med byggesaksarbeidet. Videre har vi sett på om kommunen behandler byggesøknader i tråd med gjeldende lovverk.