Byggesaksbehandling (2022)

Kommune: Holmestrand

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker. Vi har både sett på arbeid med internkontroll og organisering, selve saksbehandlingen og arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. I tillegg har vi undersøkt om kommunen har iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen.