Byggesaksbehandling i Sandefjord (2022)

Kommune: Sandefjord

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker. Vi har både sett på arbeid med internkontroll og organisering og selve saksbehandlingen. Vi har også undersøkt om kommunen har vurdert risiko og iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak som arbeid med etikk og varsling, samt tiltak knyttet til personal og saksbehandling.