Damfossbrua – Skien kommune (2020)

Kommune: Skien

Rapporten handler om kommunens økonomiske bidrag til utbedring av en bru i Skien. Vi har undersøkt om kommune har håndtert saken i tråd med gjeldende regler, reglementer og etablert praksis for forsvarlig saksbehandling.