Eiendomsforvaltning – Bamble (2023)

Kommune: Bamble

Vi har undersøkt om Bamble kommune har tiltak for å sikre et verdibevarende vedlikehold av sine bygninger. Kommunen har flere slike tiltak, men har et stort vedlikeholdsetterslep.