Eiendomsforvaltning (2022)

Kommune: Nome

Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt og verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Vi har blant annet sett på om kommunen har overordnede planer, oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker på vedlikehold.