Eiendomsforvaltning – Skien (2023)

Kommune: Skien

Vi har undersøkt om Skien kommune har tiltak for et verdibevarende vedlikehold av sine formålsbygg. Mer konkret har vi kartlagt og vurdert om kommunen har en styrings- og rapporteringslinje som sikrer politisk forankring av eiendomsforvaltningen, og om kommunen har god systematikk i planlegging og gjennomføring av dette arbeidet. Det er en kjent risiko at kommuner avsetter for lite midler til vedlikehold av sine formålsbygg. Vi har derfor undersøkt dette også.