Eiendomsforvaltning (2021)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

Vestfold og Telemark fylkeskommune eier om lag 360 000 kvadratmeter med en anslått verdi på 10 mrd. kr. Byggene brukes av 4000 personer daglig. Eiendommene utgjør med andre ord store verdier og har betydning for mange mennesker. Vi har undersøkt hvordan den politiske forankringen og den administrative styringen av eiendomsforvaltningen fungerer i fylkeskommunen. Vi har også undersøkt hvilke tiltak fylkeskommunen har for å sikre et verdibevarende vedlikehold av byggene.