Eierskapskontroll – Drangedal (2023)

Kommune: Drangedal

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om kommunens eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven og om eierstyringen praktiseres i samsvar med lovkrav, eierskapsmeldingen og KS anbefalinger om samordning, styringsdialog og styrevalg.