Eierskapskontroll – Færder (2023)

Kommune: Færder

Vi har undersøkt om kommunens eierskapsmelding og eierstyringsprinsipper er i samsvar med kommuneloven og sentrale anbefalinger fra KS. Videre har vi sett på om kommunen har fulgt opp sitt eierskap i samsvar med gjeldende regler, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.