Rett person på rett sted – eierstyring og styrevalg – Sandefjord (2023)

Kommune: Sandefjord

I denne eierskapskontrollen har vi sett på kommunens eierskapsmelding og gjennomføring av styrevalg. Kommunen har en eierskapsmelding som legger til rette for etterlevelse av lovkrav og anbefalinger om styrevalg, men at ikke alle forventninger og krav i eierskapsmeldingen har blitt fulgt opp.