Eierstyring (2021)

Kommune: Horten

Denne eierskapskontrollen gjelder eierstyringen i Horten kommune i perioden 2020-21. Vi har undersøkt kommunens eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/ representantskap.