Eierstyring i et nytt fylke (2021)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

Denne eierskapskontrollen omhandler den overordnede eierstyringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2020 og første halvår 2021. Eierskapskontrollen har fokusert på eierskapsmelding, selskapsavtaler i interkommunale selskap og behandling av innkallinger til generalforsamlinger/representantskap.