Eierstyring – styrevalg – VTFK (2022)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om styrevalgprosess, styreevaluering, styresammensetning og tiltak for kompetanse i styret er i samsvar med lovkrav, eierskapsmelding og anbefalinger.