Etikk og habilitet – Porsgrunn (2023)

Kommune: Porsgrunn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Porsgrunn kommune har tiltak for å sikre gode etiske holdninger i organisasjonen, og om tiltakene er fulgt opp. Vi har også undersøkt om kommunen har tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert når saker skal forberedes og avgjøres.