Etikk og varsling (2021)

Kommune: Tinn

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med etikk og varsling. Vi har sett nærmere på hvilke tiltak kommunen har for å sikre holdninger og handlinger i organisasjonen og hvordan de er fulgt opp. Vi har også undersøkt om kommunen har rutine for varsling i tråd med lovkrav og om den er kjent og tatt i bruk.