Etisk arbeid og varsling (2022)

Kommune: Sandefjord

Denne rapporten handler om etisk arbeid og varsling i Sandefjord kommune. Vi har undersøkt kommunens retningslinjer for etisk arbeid, varslingsrutiner og praktisering og oppfølging av disse.