Fylkeveg – styring og organisering – VTFK (2023)

Kommune: Vestfold og Telemark fylkeskommune (2020-23)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på fylkeskommunens organisering og styring av arbeidet med politiske saker om fylkesveg. Vi har undersøkt om fylkeskommunen har tiltak som klargjør fordelingen av ansvar og oppgaver mellom politisk utvalg og administrasjon. Vi har også undersøkt tiltak for å gjennomføre og rapportere på politiske vedtak, og om tiltakene er kjent og tatt i bruk i administrasjonen.