Helse og omsorg (2021)

Kommune: Hjartdal

Vi har undersøkt om kommunen følger reglene om saksbehandling ved tildeling av helse og omsorgstjenester. Vi ser blant annet på tidsfrister, saksutredning, tiltak for å sikre habilitet, likebehandling og informasjon om vedtak.