Helse og omsorg – Kragerø (2023)

Kommune: Kragerø

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens ressursbruk, internkontroll og brukerinvolvering innenfor ulike tjenesteområder i helse og omsorg.