Hjemmetjenesten – Horten (2022)

Kommune: Horten

Vi har undersøkt om hjemmetjenesten i Horten har forsvarlig internkontroll. Vi har også sett på hvordan kommunen tildeler og utfører helsetjenester i hjemmet, og hvordan brukerne opplever kvaliteten.