iFokus AS Eierskapskontroll (2020)

Kommune: Larvik

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om konsernet styres i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring.