Informasjonssikkerhet og personvern – Bamble (2022)

Kommune: Bamble

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som risikovurderinger, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll andre sentrale krav i personopplysningsloven.