Informasjonssikkerhet og personvern (2022)

Kommune: Midt-Telemark

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som organisering, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll og andre sentrale krav i personopplysningsloven.